Gebruiksvoorwaarden

Bescherming van de privacy

BRUSSELS EXPO stelt uw belangstelling voor haar producten en website op prijs. Wij willen dat u weet wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt en dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt, inclusief uw e-mailadres, worden als volgt verwerkt:

  • We bewaren de gegevens die u ons bezorgt om uw informatieaanvraag te kunnen beantwoorden.
  • We bewaren de informatie die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatie. We verwerken ze uitsluitend met dit doel en nemen daarbij alle vereiste voorzorgsmaatregelen.
  • Persoonlijke informatie die u ons toestuurt, kan slechts veilig door ons worden beheerd, nadat ze onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is Denk hieraan wanneer u ons vertrouwelijke informatie toestuurt.
  • We gebruiken de gegevens die we bewaren tevens intern om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren. We gebruiken ze ook om u op de hoogte te houden van BRUSSELS EXPO en zijn producten. Als u niet (meer) wilt dat uw informatie hiervoor wordt gebruikt, kunt u ons dat melden.
  • We verbinden ons ertoe uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of te verkopen aan derde partijen, die geen onderdeel of directe partner van BRUSSELS EXPO zijn.
  • Onze website bevat links naar websites die niet door BRUSSELS EXPO worden beheerd. BRUSSELS EXPO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vertrouwelijkheidsbeleid van deze sites. 
  • Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van BRUSSELS EXPO. Deze gegevens worden gebruikt om onze producten te promoten. U hebt het recht om deze gegevens in te kijken en te corrigeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Openbaar register van de Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrechten

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij BRUSSELS EXPO en zijn leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag de informatie op deze site (onder meer de tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRUSSELS EXPO. Het is uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de site. Bepaalde delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk zijn beschermd door de auteursrechten van hun makers.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt getoond, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. BRUSSELS EXPO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op sites die u via deze site bezoekt. Links naar andere websites zijn een dienst die wij aanbieden en BRUSSELS EXPO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bovendien dient u te controleren of deze websites geen virussen of andere schadelijke elementen bevatten. We hebben het recht om de informatie op onze website zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.

Opmerkingen, vragen en suggesties

BRUSSELS EXPO wenst geen strikt vertrouwelijke of privé-informatie te ontvangen via deze website. Alle door u meegedeelde informatie (suggesties, ideeën en overige) zal als niet-vertrouwelijk en openbaar worden beschouwd, rekening houdend met ons beleid inzake de bescherming van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven. Door documenten te sturen, geeft u BRUSSELS EXPO het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie juridische te laten beschermen. BRUSSELS EXPO heeft tevens het recht de ideeën en technieken die u instuurt vrij toe te passen. BRUSSELS EXPO heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar elke suggestie of opmerking over deze site is welkom. Als u klachten hebt over bepaalde teksten of afbeeldingen, kunt u dit eveneens aan ons melden

Algemeen

Het staat BRUSSELS EXPO vrij deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden voldoen aan de wettelijke vereisten van het land waar de maatschappelijke zetel van BRUSSELS EXPO zich bevindt, namelijk België, en alle geschillen vallen onder het Belgisch recht. Als een bevoegde rechtbank van oordeel zou zijn dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en onuitvoerbaar is, wordt dit deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd en worden de resterende bepalingen als volledig geldig en toepasbaar beschouwd.

Beleid inzake cookies

Om onze websites beter te kunnen afstemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt Brussels-Expo.com gebruik van cookies. U kunt deze cookies weigeren. We wijzen u erop dat onze websites in dat geval mogelijk niet optimaal zullen functioneren. Het is ook mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten die wij op onze website aanbieden.

Indien u het genereren van cookies niet weigert en de optie ‘verder’ kiest, gaat Brussels-Expo.be ervan uit dat u haar cookies aanvaardt.

Wat is het nut van een cookie?

De cookies stellen ons in staat om uw surfervaring als bezoeker van een van onze websites te optimaliseren. Met name door u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen, bijvoorbeeld de taal.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

  • de naam van de server die het cookiebestand heeft gegenereerd
  • er wordt een vervaldatum vermeld
  • een unieke cijfercode

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

Cookies worden in een map gescheiden van uw browser op uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst.

Wat is een ‘Session cookie’?

Het doel van deze cookie is uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan onze websites.

Wat is een ‘Permanente cookie’?

Het doel van deze cookie is uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

Als u de noodzakelijke cookies uitschakelt, zult u de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren. Brussels-Expo.be gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult of bijvoorbeeld om u in staat te stellen om mee te discussiëren op onze blogs. Brussels-Expo.be maakt gebruik van ‘noodzakelijke’ cookies wanneer wilt inloggen op uw persoonlijke account. Aan de hand van deze cookies kunnen we op een veilige manier uw identiteit controleren vooraleer we u toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die u hebt meegedeeld.

Wat zijn ‘Functionele cookies’?

Zoals de naam zegt, zien deze cookies toe op de optimale werking van onze websites om u een aangenaam en persoonlijk bezoek te garanderen. Brussels-Expo.be maakt gebruik van ‘functionele cookies’ om uw persoonlijke voorkeuren te ‘herinneren’ en te vermijden dat u dezelfde informatie moet meedelen bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld bij deelname aan een actie.

Wat zijn ‘Performantiecookies’?

BrusselsExpo.be maakt gebruik van ‘performantiecookies’ om na te gaan hoe u onze websites gebruikt, om de inhoud en het gebruiksgemak ervan aan te passen en te verbeteren. Deze cookies houden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bij of de taal waarin de website het meest wordt bekeken.

Wat zijn ‘Third Party cookies’?

Dat zijn cookies afkomstig van derden die advertenties op de websites van BrusselsExpo.be. plaatsen. Het doel is de advertenties en/of de inhoud ervan aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U ziet deze cookies alleen als u ze niet hebt uitgeschakeld. Het gebruik van third partie cookies geeft noch Brussels-Expo.be, noch de adverteerders (de derden) toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Wat is ‘Embedded content’?

Brussels-Expo.be kan op zijn websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. U komt dan terecht op een website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de website waarnaar u wordt doorverwezen ook cookies gebruikt. Brussels-Expo.be raadt u aan om de gebruiksvoorwaarden van de betrokken organisatie die op haar website staan, te lezen om u te informeren omtrent haar privacy- en cookiebeleid.

Hoe kan ik de cookies beheren?

U kunt uw cookies zelf beheren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. U kunt reeds geïnstalleerde cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Op de hieronder vermelde website vindt u een overzicht van de meest gebruikte browsers om u te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: http://www.aboutcookies.org/

 

script type="text/javascript" src="https://analytics-eu.clickdimensions.com/ts.js" >