Transparantie

 

Hieronder vindt u ons jaarverslag 2018 met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 24 januari 2018.

 

Rapport