07 April, 2016

Volledige renovatie van Parking C

De bouw van een volledig vernieuwde ondergrondse parking is voorzien in het project van de herontwikkeling van parking C. Deze parking wordt voorzien van de nieuwste innovatie en digitalisering en zal beschikbaar zijn voor de klanten van Brussels Expo. Bovendien zullen de inkomende en uitgaande verkeersstromen in functie van de herkomst en de bestemming van de voertuigen beheerd kunnen worden om opstoppingen te voorkomen.

De ontwikkelaar is nu van plan om de werken in het najaar van 2016 / begin 2017 te kunnen beginnen, waarbij rekening wordt gehouden met de timing van de grote beurzen georganiseerd in Brussels Expo. Tijdens de uitvoeringsfase krijgt elke beurs op Parking C de beschikking over een gewaarborgd aantal parkeerplaatsen.