25 October, 2016

Veiligheid is onze hoofdbekommernis

De veiligheid blijft « top of mind » bij Brussels Expo en de accenten liggen ondertussen op de langere duur, bijvoorbeeld door bijscholing van ons personeel.  

Wij kunnen u vandaag een omkadering op maat voorstellen voor uw evenement en u begeleiden bij de risicoanalyse in uitstekende samenwerking met de verschillende overheden en de politiediensten.

Brussels Expo heeft geïnvesteerd in materiaal zoals portieken met metaaldetectoren, handdetectoren en een nieuw digitaal camerasysteem. Ook onze nieuwe interne communicatiemiddelen en de uitbreiding van de bewakingsperimeter zijn eveneens voorbeelden van dit nieuwe engagement.