19 May, 2016

Tweede onderhandelingsfase voor het toekomstig congrescentrum van Brussel

Brussel, 19 mei 2016 – Het dialoogteam van NEO zet de tweede fase in van de onderhandelingen met de drie kandidaten die nog in de running zijn voor de bouw van een congrescentrum en een belendend hotel op de Heizel. Het adviescomité kwam zopas samen om de voorstellen van de kandidaten aan een analyse te onderwerpen en aanbevelingen te formuleren over de stedenbouwkundige en architecturale aspecten.

Het tweede luik van het NEO project, dat voorziet in de bouw van een congrescentrum en een hotel op de Heizel, verloopt volgens het vooropgestelde tijdsschema.

Uit de voorstellen die onlangs door het adviescomité zijn onderzocht, kon worden opgemaakt hoe de kandidaten de verschillende functies van het gebouw in het project verwerken, en dan in hoofdzaak voor wat betreft het beheer van de bezoekersstromen en de technische zones.

De dossiers die de drie kandidaten hebben voorgelegd, worden momenteel door het dialoogteam van NEO op hun juridische en economische aspecten beoordeeld.

De opdracht moet aanvang 2017 zijn toegewezen.

In deze procedure dingen drie consortiums telkens met Europese toparchitecten naar de opdracht voor het ontwerp en de bouw van het toekomstig internationaal congrescentrum van de hoofdstad van Europa. Het betreft

          Cofinimmo en CFE, met de Franse architect Jean Nouvel,
          CEI-De Meyer (BAM Contractors) en Galère met de Nederlandse architect Rem Koolhaas,
          CIT Blaton, Denul, Louis de Waele en Willemen General Contractor met het Deense architectuurbureau Henning Larsen.

De strikte en objectieve dialoogprocedure laat de CVBA NEO toe in dialoog te treden met de kandidaten om hun projecten parallel met elkaar te laten evolueren. De kandidaten hebben ondertussen geamendeerde voorstellen ingediend op basis van de eerste aanbevelingen van het adviescomité. Dit is zopas opnieuw samengekomen om een stand van zaken op te maken met betrekking tot de evolutie van de drie projecten.

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en Schepen van Financiën van de Stad Brussel Philippe Close die samen toezien op de opvolging van NEO verheugen zich over de kwaliteit, niet alleen van de projecten maar ook van de dialoog met de drie meedingende consortiums.

« Het congrescentrum is het economische hart van het NEO project. De offerteaanvraag legt sterk de nadruk op de kwaliteit en de voorbeeldfunctie van het gebouw en nu hebben de kandidaten de specifieke functionaliteit van het congrescentrum verder verfijnd, » licht Rudi Vervoort toe.

« De beide voorstellen zijn sterk geëvolueerd na de eerste dialoogfase. Het gaat daarbij in hoofdzaak over de architectuurprojecten die zijn aangepast aan de specifieke functionele eisen die aan een congrescentrum worden gesteld. De projecten die vandaag op tafel liggen, overstijgen het louter architectonisch gebaar om zich sterker te verankeren in de praktische functionaliteit die essentieel is voor een congrescentrum dat moderniteit en kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Uitgaand van de vergadering van het adviescomité starten wij vandaag met de tweede reeks onderhandelingen om de projecten nog sterker toe te spitsen op hun kwaliteitsdimensie, » aldus nog Philippe Close.

« Het congrescentrum is het economische hart van het NEO project. De offerteaanvraag legt sterk de nadruk op de kwaliteit en de voorbeeldfunctie van het gebouw en nu hebben de kandidaten de specifieke functionaliteit van het congrescentrum verder verfijnd, » licht Rudi Vervoort toe.