01 June, 2017

Parking C : archeologische opgravingen

In de context van de werf voor het nieuw nationaal stadion zijn de graafmachines alvast aan het werk gegaan op parking C voor archeologische opgravingen.

Ook al hebben deze werken hun impact op de capaciteit, heeft de operator er zich contractueel toe verbonden steeds een voldoende aantal plaatsen beschikbaar te houden in functie van de planning van de beurzen en evenementen in Brussels Expo.