17 June, 2016

Fire-starter en Brussels Expo laten elkaar los

Vanaf de maand juli gebeuren de promotie-activiteiten voor evenementen, zoals die tot nog toe werden verzorgd door de NV Fire-Starter als dochter van Brussels Expo niet langer binnen de groep.

In 2011 trok Brussels Expo met Manu Braff een specialist aan uit de sector van ontspanning en grote gezinsevenementen om een nieuw evenementenaanbod uit te bouwen in de Heizelpaleizen.

In die vijf jaar van succesvolle samenwerking verzorgde ons filiaal Fire-Starter naast een hele reeks shows en concerten eveneens de promotie van Cirque du Soleil, Expo Dino World, Art of the Brick, Gateway to Space, Titanic, The artefact exhibition, en deze zomer nog als kers op de taart Harry Potter.

« Vroeger kwam Brussel slechts zelden in de kijker als gaststad voor dit soort tentoonstellingen en publieksevenementen. Dankzij Fire-Starter werd dit mogelijk » stelt Philippe Close, Voorzitter van Brussels Expo.

« De samenwerking is voor beide partijen bijzonder waardevol geweest. Ze zorgde ervoor dat Brussels Expo zich kon positioneren als locatie voor recreatie- en publieksevenementen. Dankzij Fire-Starter kon Brussels Expo, en Paleis 2 in het bijzonder, uitgroeien tot een referentie voor grootschalige vrijetijdsevenementen » aldus nog Denis Delforge, CEO van Brussels Expo.

Vandaag bundelt Manu Braff heel deze ervaring met Brussels Expo om met ‘MB Presents’ een eigen structuur op te starten en zo niet langer afhankelijk te zijn van één enkele locatie.

« Dank zij de samenwerking met Brussels Expo heb ik mijn eigen deskundigheid in het segment van de ‘Family Entertainment’ verder kunnen uitdiepen, en daarmee ga ik nu op eigen benen door, bij Brussels Expo en elders. Ik wil Brussels Expo graag danken voor hun vertrouwen » verklaart Manu Braff.

« Fire-Starter heeft al die tijd zijn naam eer aangedaan door te werken als incubator voor ontspanningsevenementen op de Heizel. De evenementen van MB Presents – zoals bijvoorbeeld Cirque du Soleil – vinden verder een thuishaven bij Brussels Expo. Bovendien blijft de verzamelde deskundigheid voor de organisatie/promotie aanwezig in onze teams zodat wij niet uitsluiten dat wij in de toekomst dit soort evenementen gaan organiseren. » besluit Denis Delforge.