29 April, 2016

Een symbolische editie van Seafood

Seafood 2016 kende een mooi succes in Brussels Expo, een maand na de aanslagen van Brussel.

Door de uitzonderlijke flexibiliteit en omkadering waarvan Brussels Expo samen met de organisatoren blijk heeft gegeven, maar ook dankzij de steun van de overheid kon het evenement worden aangehouden zoals gepland.

Het feit dat de beurs toch plaatsvond met een meer dan aanzienlijk aantal exposanten en bezoekers is door de hele toeristische sector op applaus onthaald. Heel het gewest stelde sterk op prijs dat de internationale commerciële activiteit die aan het salon verbonden is toch in Brussel kon neerstrijken, tot grote vreugde van hotels en restaurants, terwijl onze hoofdstad nog niet eens was bekomen van wat haar op 22 maart was aangedaan.

De accreditaties, de veiligheidsmaatregelen, de shuttles van en naar het stadscentrum en de communicatie-inspanningen op ieder mogelijk niveau hebben ervoor gezorgd dat niemand deze editie 2016 hoefde te betreuren, wel integendeel !