01 June, 2017

De Heizel is weldra de grootste openbaar-vervoershub van het land

Aansluitend bij het NEO project zet de MIVB ingrijpende investeringen op stapel op de Heizel : de verlenging van de lijnen 3 en 7, een nieuwe lijn 9 en de herinrichting van twee stelplaatsen. Het project is van een nooit geziene omvang en moet uitmonden in een grootschalig aansluitingspunt van de netten van MIVB en De Lijn.

Deze inspanningen moeten de sterke bezoekersstromen opvangen die het gevolg zullen zijn van de activiteiten die plaatsvinden op het Heizelplateau met zijn nieuwe ambities : de nieuwe inrichting van de Heizel zal waarschijnlijk goed zijn voor ruim 15 miljoen nieuwe bezoekers per jaar (NEO, zijn winkelcentrum en zijn recreatie, Brussels Expo, het Atomium, enz…). Nooit eerder zal een site zo goed bereikbaar zijn geweest met het openbaar vervoer.

De MIVB wil alvast tegen 2019 een gezamenlijke multimodale pool uitbouwen voor de lijnen 3 en 7, in een tweede fase aangevuld met een verlenging tot aan parking C, die de bestaande lijnen in totaal 4 km langer zal maken. Dit zal de overstapmogelijkheden tussen de drie aanwezige lijnen (3, 7 en 9) vergemakkelijken en een ringspoor creëren aan de noordkant van de stad.

De nieuwe lijnen worden omkaderd door nieuwe gedeelde ruimten met veel aandacht voor zachte mobiliteit (voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, fietsers).

Het hele project doorloopt drie fasen en wordt afgerond met de bouw van een nieuwe tramstelplaats. De MIVB neemt ook de aanleg van de omliggende wegen en trottoirs op zich met het oog op een betere coördinatie van de globale uitvoering en dus een strakkere planning.

Naast de eindhaltes Heizel en Esplanade omvat de werf ook de Keizerin Charlottelaan, het Belgiëplein, de Miramarlaan, de Esplanadelaan en de Romeinsesteenweg. De werken zijn in april van start gegaan en zullen twee jaar duren. Alternerend worden aan de stroken in kwestie verkeerslichten geplaatst om het doorgaand verkeer mogelijk te maken.