Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of uitsluiting, de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze rechten berusten bij BRUSSELS EXPO en haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag de informatie op de site (o.a. tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluidsillustraties) niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRUSSELS EXPO. Sommige delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk beschermd zijn door het auteursrecht van hun makers.

Geen garantie of aansprakelijkheid

De op deze site gepresenteerde informatie kan op geen enkele wijze enig recht of enige verantwoordelijkheid rechtvaardigen. BRUSSELS EXPO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de sites die u via haar site raadpleegt. De links zijn een dienst die wij u aanbieden en houden geen enkele verantwoordelijkheid in van BRUSSELS EXPO voor de inhoud van de sites. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan of deze sites geen virussen of elementen van schadelijke aard bevatten. Wij hebben het recht om de informatie op onze site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting. 

Opmerkingen, vragen en suggesties

BRUSSELS EXPO wenst geen strikt vertrouwelijke of private informatie te ontvangen via deze site. Alle informatie die u ons toestuurt (suggesties, ideeën en dergelijke) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, rekening houdend met ons privacybeleid inzake uw persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet. Door documenten naar BRUSSELS EXPO te sturen, geeft u BRUSSELS EXPO het onbeperkte en onherroepelijke recht deze informatie te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te verwerken, te verspreiden en wettelijk te laten beschermen. BRUSSELS EXPO heeft ook het recht om de ideeën en technieken die u haar voorlegt vrij toe te passen. BRUSSELS EXPO heeft deze site met de grootste zorg ontwikkeld, maar verwelkomt alle suggesties of opmerkingen erover. Als u klachten heeft over bepaalde teksten of illustraties, kunt u die ook aan ons doorgeven.

Algemeen

BRUSSELS EXPO kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie op haar site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land waar BRUSSELS EXPO haar wettelijke zetel heeft, namelijk België, en elk geschil wordt beheerst door het Belgische recht. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden nietig en onuitvoerbaar is, wordt het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht te zijn geschrapt, terwijl de overige bepalingen geacht worden volledig geldig en uitvoerbaar te zijn.

 

Cookiebeleid

Brussels-Expo.be gebruikt cookies om haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren. In dat geval wijzen wij u erop dat onze websites mogelijk niet optimaal functioneren. Mogelijk hebt u geen toegang tot bepaalde diensten die wij op onze websites aanbieden.

Als u het aanmaken van cookies niet weigert en u kiest voor de optie 'doorgaan', dan gaat Brussels-Expo.com ervan uit dat u haar cookies aanvaardt.