TRANSPARANTIE

Het doel van deze pagina is om u de informatie te verstrekken die enerzijds is vermeld in artikel 6 van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (punt I tot en met V hieronder) en anderzijds in artikel 7 van de Gemeenschappelijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen (punt VI hieronder).

 

DOWNLOAD HET TRANSPARANTIE 2020 DOCUMENT

 

INHOUD 

 

I. Bevoegdheden, organisatie en werking van Brussels Expo

II. Subsidies

III. Studies

IV. Overheidsopdrachten

V. Oproep voor kandidaten

VI. Jaarverslagen inzake bezoldigingen en voordelen openbare mandatarissen

 

I. Bevoegdheden, organisatie en werking van Brussels Expo 

 

Bevoegdheden van Brussels Expo

Het maatschappelijk doel van Brussels Expo is het bevorderen en ontwikkelen van een ontmoetings- en uitwisselingspool, ter promotie van economische, commerciële, industriële, wetenschappelijke, culturele of vrijetijdsactiviteiten met name over het grondgebied en via de verschillende gebouwen die de stad Brussel haar ter beschikking stelt. Daartoe zal Brussels Expo alle nuttige of noodzakelijke activiteiten verrichten, met name alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van beurzen en tentoonstellingen, congressen, conferenties, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen.

De opdrachten van Brussels Expo omvatten dus Property Management en het verlenen van diensten in verband met de tentoonstellingspaleizen, waaronder Paleis 12 (concert- en evenementenzaal), de zaal "La Madeleine" en de verschillende evenementen die daar worden georganiseerd. Brussels Expo organiseert ook het muziekfestival "Brussels Summer Festival" (afgekort "BSF").

 

Meer concreet is Brussels Expo actief:

  • in 3 bedrijfssectoren: beurzen en tentoonstellingen, entertainment en MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions)
  • op 2 vakgebieden: Venue Management en Organisatie
  • op 4 locaties : de Tentoonstellingspaleizen, Paleis 12, La Madeleine, de site van het BSF

Organisatie en werking:

 

Om lid van de vereniging te zijn, is het vereist deel uit te maken van de Gemeenteraad van de Stad Brussel en door deze laatste gemandateerd te worden, of speciaal gemachtigd te worden door de Gemeenteraad op grond van een bijzondere deskundigheid die bepalend is voor zijn keuze. De burgemeester van de Stad Brussel is van rechtswege lid van de vereniging.

 

Brussels Expo wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie personen, door de algemene vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel, of door de raad van bestuur van de vereniging. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De bestuurders die zijn benoemd na voordracht door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel zullen de meerderheid van de bestuurders van de vereniging vormen.

 

II. Subsidies

 

Brussels Expo heeft geen subsidies toegekend in 2020

 

III. Studies

 

Er is geen studie uitgevoerd voor rekening van Brussels Expo in 2020.

 

IV. Overheidsopdrachten

 

Brussels Expo heeft in de hoedanigheid van aanbesteder in 2020 geen overheidsopdrachten afgesloten.

 

V. Oproep voor kandidaten

 

Raadpleeg onze jobaanbiedingen op de site: JOBS

 

VI. Jaarverslagen inzake bezoldigingen en voordelen openbare mandatarissen

DOWNLOAD HIER